Cá sông Hồng

Trong những năm gần đây sự nhân giống cá các loại của Bộ Thủy sản phát triển mạnh mẽ. Nhiều chủng loại cá được nhập nội và lai tạo cỏ năng suất cao, đã mang lại cho nghề nuôi thả cá... Read More