Thôn bụi P2

Có thể khẳng định được một điều đơn giản là thôn Khánh Tân có tỷ lệ người mắc bệnh về hô hấp và mắt cao nhất trong toàn xã Sài Sơn. Gần 2 năm qua, người dân ở đây đã nhiều lần gửi... Read More

Thôn bụi P1

Một ngày làm việc bình thường của nhà máy xi măng Sài Sơn thuộc sở xây dựng Hà Tây: Bụi, tiếng ổn, mùi hóa chất nồng nặc trong không khí gây cảm giác khó thở. Từ các ống khói, ống xả của nhà... Read More