Monthly Archives: June 2016

Thói quen

Khi khám kỹ hết sức kỹ lưòng cho một nữ bệnh nhân mà vân không tim ra căn bệnh của cô ta. chàng bác sĩ mới vào nghề đành phai thú thật. – Tôi không tin tương lắm, nhưng có lẽ cô hoặc là... Read More