Monthly Archives: August 2016

Tôi nhiễm HIV

LÊ QUÝ Ai trong đời chả một lần cảm thấy cô đơn. Nhung một hôm nào đó ta nhận ra rằng “Tôi nhiễm HIV” thì nỗi cô đơn mới là cùng cực. Sống giữa Cộng đồng khi biết dược cuộc chia tay... Read More