Monthly Archives: December 2016

Hy Thiêm

Hy thiêm còn gọi là cây cứt lợn, bà a, nha khi cây (Tày) co boong bo (Thái)   Tên khoa học: Siegilsbeckia imeoutlil L. Họ Cúc (Astéraceac) Cỏ sống lâu năm cao trên dưới 50cm cành có lông, lá mọc đối, phiến lá... Read More