Monthly Archives: August 2018

Gần đến ngày 27/7

Gần đến ngày 27/7. Mình ghi lại bài thơ này để kính dâng hương hồn các anh hùng liệt sỹ của tổ quốc Việt Nam và kể các bạn nghe câu chuyện rất lạ kì từ bài thơ này nhé. Ru anh Ngủ ngon đi ngủ... Read More

.D.I.C. LÀ GÌ.

.D.I.C. LÀ GÌ. Vào thập niên 70 DIC được các sách báo đề cập tới và các nghiên cứu về hội chứng này ồ ạt xuất hiện. Cơ chế của nó vô cùng phức tạp và người ta vẫn còn tiếp tục nghiên... Read More