Monthly Archives: January 2019

Thôiii vl zồiiiiii Đội mũ bảo hiểm cũng đéo ăn thua mà đm để bảo toàn tính mạng thì vl phải Đội Vợ lên đầu mới trường sinh bất lão

Thôiii =)). vl zồiiiiii Đội mũ bảo hiểm cũng đéo ăn thua mà đm để bảo toàn tính mạng thì vl phải Đội Vợ lên đầu mới trường sinh bất lão. Hixxx =)) Đừng để các chị tôi phải cáu. :((. Thái độ... Read More

Buổi trưa theo thói quen nằm nghỉ chợp mắt một lát thế nào lại mơ thấy cô bạn gái cũ ốm bệnh nặng rồi bị chết đột ngột

Buổi trưa, theo thói quen, nằm nghỉ chợp mắt một lát, thế nào lại mơ thấy cô bạn gái cũ ốm bệnh nặng, rồi bị chết đột ngột. Mình thương quá khóc nấc, nước mắt nước mũi tuôn như mưa… ... Read More