Monthly Archives: February 2019

Từ dạo nhập ngũ vào năm học được 1 tháng rồi mẹ cũng đã hết lo lắng bữa ăn cữ sữa của Sóc con rồi các dì ạ

Từ dạo nhập ngũ vào năm học được 1 tháng rồi mẹ cũng đã hết lo lắng bữa ăn cữ sữa của Sóc con rồi các dì ạ. Hồi đầu cứ lo không quen nề nếp cơ đấy, mà đi học mẹ lại đem theo sữa NAN... Read More