Monthly Archives: March 2020

Hôm nay 5 bác sỹ từ Italia sẽ hạ cánh xuống Hà Nội tiếp tục cuộc hành trình không có ngày kết thúc Hành trình Thiện Nhân và những ngừoi bạn

Hôm nay 5 bác sỹ từ Italia sẽ hạ cánh xuống Hà Nội, tiếp tục cuộc hành trình không có ngày kết thúc- Hành trình Thiện Nhân và những ngừoi bạn. Kỳ phẫu thuật này sẽ diễn ra tại Bệnh viện Việt... Read More

CHÁU THẮM chính là một tấm gương cho nhiều anh chị em bạn bè bệnh nhân học tập noi theo về nghị lực phi thường Ngày xưa người bệnh phải vượt khó vượt khổ chiến đấu với bệnh tật trong điều kiện hoàn cảnh rất thiếu thốn để có thể khỏi bệnh Ngày nay rất nhiều các bệnh nhân của nhà thuốc NMĐ đã phải nỗ lực vượt sung sướng vượt đầy đủ vượt qua sự lười biếng yếu đuối để có thể khỏi bệnh

CHÁU THẮM chính là một tấm gương cho nhiều anh chị em, bạn bè bệnh nhân học tập noi theo, về nghị lực phi thường… Ngày xưa, người bệnh phải vượt khó vượt khổ, chiến đấu với bệnh tật... Read More