HTX VLXD Tuổi Trẻ Tuyển Dụng HTX vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ được thành lập năm 2001

HTX VLXD Tuổi Trẻ Tuyển Dụng:
HTX vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ được thành lập năm 2001. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành,Sản phẩm của HTX đã được Cục sở hữu trí truệ Việt Nam chứng nhận nhãn hiệu bê tông đúc sẵn. Với uy tín chất lượng. Năm 2008 sản phẩm ống cống ly tâm của HTX đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCXDVN372: 2006 và sản phẩm gạch lát nền phù hợp với tiêu chuẩn TCVN6476: 1999.
HTX vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ không ngừng nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh đặc biệt đối với sản phẩm mũi nhọn như:
+ Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng – sản xuất các loại gạch lát nền chống trơn thế hệ mới, gạch lát nền terrazzo, gạch lát nền Block
+ Sản xuất cống ly tâm và các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn.
+ Sản xuất bê tông thương phẩm.
Hiện nay đơn vị mới nâng công suất trộn bê tông
thương phẩm từ 300m³/h lên 420m³/h.
Do nhu cầu công việc Công ty cần đặt 01 trạm cân và tuyển dụng các vị trí cụ thể:
1. Cần nắp đặt một trạm cân điện tử 120 tấn
2. Tuyển Dụng:
+ 03 Kế toán (Yêu cầu Nam giới và TN CĐ trở lên)
+ 05 Lái xe tải ( Yêu cầu Nam giới và có bằng C trở lên)
+ 20 Lao động phổ thông (Yêu cầu Nam giới)
Mọi chi tiết xin liên hệ: Anh Linh – 0977 777 464

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *