Bạn là giáo viên dạy trẻ đặc biệt bạn là phụ huynh muốn hiểu cách chơi và can thiệp cho con em có tình trạng tự kỷ hiếu động kém tập trung thông qua các biện pháp giáo dục tâm vận động

Bạn là giáo viên dạy trẻ đặc biệt – bạn là phụ huynh muốn hiểu cách chơi và can thiệp cho con em có tình trạng tự kỷ , hiếu động kém tập trung thông qua các biện pháp giáo dục tâm vận động ? Hãy đăng ký tham dự khóa hướng dẫn Tâm lý trẻ em và kỹ thuật Tâm vận Động .
Chương trình được tổ chức trong hai ngày : Thứ Bảy 16 /7 và Chủ nhật 17/7 – từ 8h00 đến 17h00 – tại Trung tâm Bambini .
Do chuyên gia tâm lý Lê Khanh – hướng dẫn về lý thuyết và thực hành và thảo luận nhóm dựa trên các cas lâm sàng.

2 thoughts on “Bạn là giáo viên dạy trẻ đặc biệt bạn là phụ huynh muốn hiểu cách chơi và can thiệp cho con em có tình trạng tự kỷ hiếu động kém tập trung thông qua các biện pháp giáo dục tâm vận động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *